Нови мерки за сигурност по летищата в Европа

Новите мерки за сигурност

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ ПО ЛЕТИЩАТА НАЛОЖЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

КРАТКА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС
За да Ви предпазим от новите заплахи от течни експлозиви, Европейският Съюз /ЕС/ прие нови мерки за сигурност, които ограничават количеството течности, които можете да пренесете през пунктовете за проверка за сигурност.
Това означава, че Вие и Вашият ръчен багаж ще бъдете проверявани освен за забранени предмети, а също така и за количеството течности които носите.
Тези мерки обаче не ограничават в никакъв случай течностите, които може да закупите в магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка.

Новите мерки за сигурност влизат в сила от 06.11.2006 г. за всички летища на ЕС, както и Норвегия, Исландия и Швейцария до второ нареждане.
КАКВО Е НОВО?
Докато приготвяте ръчният си багаж
Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчният си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки от не-повече от 100ml всяко и поставени в самозапечатващ се, прозрачен плик за многократна употреба.
Течностите в ръчният багаж не могат да бъдат повече от 1 l kaто цяло.


На летището
За да подпомогнете операторите по сигурност, Вие трябва да:
·        предоставите за проверка на оператора по сигурност плика съдържащ течностите, които пренасяте;
·        свалите връхните си дрехи /палто, сако/. Те ще бъдат проверени отделно от Вас.
·        извадите преносими компютри и други електронни устройства от Вашия ръчен багаж. Те ще бъдат проверени отделно, докато Вие бъдете проверявани.


Ограничените за пренос течности в ръчен багаж, са:
- вода и други напитки,супи, сиропи 
- кремове, лосиони, олио                         
- парфюми                                                 
- спрейове                                                  
- паста за зъби, други пасти                      
-
гримове
- гелове, включително за коса и душ гел
- консистенция на твърда-течна основа /сапуни / 
- всички производни от подобни консистенции.
- опаковки, чието съдържание е под налягане, като пяна за бръснене, друга пяна и  деодоранти  

КАКВО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ?
 Вие все още можете да:
·        пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране, новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж.
·        носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, като бебешки храни за ползване по време на пътуването. На пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването.
·        купувате течности: напитки, парфюми и др. или в магазините на летищата от Общността разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета на авиокомпания от Общността. Ако течностите са в специален запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка. В противен случай съдържанието на плика може да бъде конфискувано при проверка за сигурност. Ако трансферирате на летище в Общността, не отваряйте плика преди проверката за сигурност, а ако трансферирате повече от един път, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на последното летище.
Всички тези течности са допълнителни към количествата в самозапечатващите се за многократна употреба прозрачни пластмасови пликчета посочени по-горе.


 Ако имате някакви съмнения относно новите изисквания по сигурност, обърнете се за по-подробна информация към Вашата авиокомпания или туроператор преди пътуването Ви.
Молим за Вашето съдействие, както и да се отнасяте с разбиране към операторите по сигурност на летищата и персонала на авиокомпаниите.
Този документ е разработен от Европейската комисия в сътрудничество с АЕА и АCIE.

{START_COUNTER}